NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
അഭിനന്ദനങ്ങൾ -കമ്പല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന് ഈ വർഷം(2016-17) നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം സംസ്ഥാന തല സ്‌പെഷൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ എൻ മനോജ്‌കുമാർ സാറിനും സംസ്ഥാന തല വളന്റിയർക്കുള്ള അവാർഡ് കമ്പല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യമായി നേടിയ സ്നേഹ റ്റി പി ക്കും . PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur..പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ശ്രീ പ്രവീൺകുമാർ സാറിന് ആശംസകൾ .*****
NEWS TODAY

Wednesday, May 29, 2013

K S E B REWARDS OUR UNIT MEMBERS WITH FREE C F L FOR SAVING ENERGY

LIST OF OUR UNIT MEMBERS WHO WON FREE CFL FOR SAVING ENERGY

1.SANOOJA PADMANABHAN , NSS VOLUNTEER
2.JINCY SARA , NSS VOLUNTEER
3.KRIPESH.K, NSS VOLUNTEER
4.RADHAKRISHNAN C K ,  PROGRAMME OFFICER

......................................

NO OF PEOPLE REGISTERED IN LABHAPRABHA PROJECT AS A RESULT OF OUR CAMPAIGN TILL DATE- 65.
NEW ENROLMENT IN WAITING-OFF CAMPUS
JAISON JOSEPHjaisonjosephjoseph837@gmail.com

Monday, May 27, 2013

Save Electricity project by KSEB-Labha Prabha : 100% enrolment in our unit 27/5/2013KSEB RECOGNISES OUR WORK-
READ THE POST BY KSEB

Radhakrishnan C.k Saved 42 units electricity


The Kerala State Electricity Board, constituted by the Government of Kerala, by order dated 7.3.1957, under the Electricity (Supply) Act, 1948 is in the business of Generation, Transmission and Distribution of electricity and striving to provide quality electricity at affordable cost to all classes...


BLAMING OTHERS IS EASY.

TAKING RESPONSIBILTY NEEDS 

COURAGE.

FOR HELP CONTACT 1800 425 8333

MAKE SURE THAT YOU ENTER THE CORRECT METER READING.

ONCE ENTERED, IT CAN'T BE CORRECTED ACCORDING TO KSEB.

Sunday, May 26, 2013

ഡെങ്കി പ്പനി കമ്പല്ലൂരിലും !. പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടങ്ങി .

ഡെങ്കി പ്പനി കമ്പല്ലൂരിലും .
പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടങ്ങി .

26/5/3013 ; 2PM- 5 PM;കൊല്ലാട
 പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻ എസ് എസ്  വളണ്ടിയർമാർ കൊല്ലാട മേഖലയിൽ അമ്പതോളം വീടുകളിൽ  ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു .പനി ബാധിച്ചവരുടെയും കൊതുകു വളരാൻ ഇടയാക്കുന്ന ജല സംഭരണിക ളുടെയും കണക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു .
ഡെങ്കി പ്പണി ബാധിച്ചു ഗുരുതരാ വസ്ഥയിലെത്തിയ രണ്ടു കേസുകൾ ഈ മേഖലയിൽ  ഉണ്ടെന്നു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് .കൂടാതെ പല തോട്ടങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടികിടന്ന് കൊതുക് വർദ്ധിച്ച തായും വ്യക്തമായി .അടിയന്തര ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് വാർഡു മെമ്പരുടെയും പ്രാദേശിക സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെ ടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .
എൻ എസ് എസ്സിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊതുക് നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് .

MODEL VILLAGE IN KOLLADA-Preliminary Survey Done.

10 volunteer leaders from the NSS UNIT and BHOOMITHRASENA CLUB visited the proposed zone for a model village in Kollada ,2 km away from the school and conducted a survey of the area today.Ward member Sulochana T V , the pta president Mathew C J and  the secretary, Happy Arts and Sports club , Kollada and the Programme Officer, Radhakrishnan C K guided the students.The volunteers collected data   pertaining to the various projects to be implemented in the area from 16 houses.The primary  assessment job will be completed this week.

1.Waste Management
2.Promotion of Biodiversity
3.Conservation of Energy
4.Literacy Mission
5.Water Safety
6.Biofarming

      Five families  in the area were newly enrolled by the volunteers today in the Labhaprabha campaign pioneered by the KSEB to reduce power consumption in Kerala.Our  project envisages to enroll all the families in the model village in the campaign.
   Archana.P,Sooryamol.K.R,Sreerag A P,Akhila Madhu,Vishu Sukumaran,Shabana P V and Subin  K S participated from the nss unit.

Saturday, May 25, 2013

TRAINING ON MODEL VILLAGE 25/5/2013;11AM- 2 PM

     A training on eco friendly village was given to the NSS VOLUNTEERS  by Shuchithwa mission , Kasargod on 25/5/2013 11 A M -2 PM. Vinod Kumar.K, Asst Coordinator, Shuchithwa Mission Kasargod was  the trainer.
      The programme was inaugurated by Sulochana T .V ,ward member in a function presided by C J MATHEW the school PTA president .The welcome was delivered by Amrutha N T ,nss volunteer.VARSHA K.V,nss volunteer extended a  vote of thanks.Mathew K.D,Principal ;Damodaran K V, Secretary,Happy Arts and Sports club ,Kollada;Radhakrishan C K, programme officer;Riya Joy and Sreerag P, both nss volunteers spoke on the occasion
   

    The programme was a part of the project named Shuchithwa Gramam (Clean Village )in KAMBALLUR which envisages the selection of an area in school premises consisting of 25-50 houses and changing the zone into a model village with proper waste management systems,promotion of biodiversity,enhancement of literacy level,conservation of energy and ensuring water safety.
      In the afternoon session, the area to be surveyed was fixed after a group discussion.An out line of the the action strategy was also prepared.A survey of the area will be conducted at 2 pm tomorrow 26/5/2013 to fix the zone of action.The help of the kudumbasree units, local clubs ,other NGOs, the various departments and agencies of the government will be sought in the next step before finalising the strategy. The shuchithwa mission wing of Kasargod is collaborating with 22 units of national service scheme  in KASARGOD DISTRICT in this project.Friday, May 24, 2013

An Awareness Class On Friday 24/05/2013 As Part Of HARITHAVAZHIYORAM PROJECT


An Awareness Class On Friday 24/05/2013 As Part Of HARITHAVAZHIYORAM PROJECT
               An Awareness Class in environmental issues  for volunteers was conducted today on Friday 24/05/2013 as part of HARITHAVAZHIYORAM PROJECT initiated by the NSS  unit ,Bhoomithra Sena Club in GHSS Kamballur  and the Social Forestry Department,Kasargod.The class was moderated by Bhaskaran Vellur earlier the programme was inaugurated by Sajeevan Kamballur,Chairman ,School Management Committee in a function presided by ward member Sulochana T V.
               Mathew K D , The Principal;Radhakrishnan Master, Programme Officer,Angel Chacko And Sangeetha M S addressed the gathering.Jincy Sara Achan Kunhu welcomed the gathering  and Shabana P V extended a vote of thanks.
Abdul Nassar ,Range Officer Kanhangad and Ramachandran K ,Social Forestry Officer gave details of the programme HARITHAVAZHIYORAM PROJECT.About 500 saplings will be supplied by the forest department which will be planted on the sides of the roads in Kamballur area in a stretch of about 10 km in four sections of roads .The protective guards will be provided by the Forest Department.The manual work involved will be facilitated by the student  volunteers of  Bhoomithra Sena Club ,the NSS unit and the local people. The work will begin on 5th June 2013 and is expected to be over by November 30,2013.

 JINCY SARA ACHANKUNHU WELCOMING THE AUDIENCE
 MATHEW K.D ; PRINCIPAL
 SAJEEVAN KAMBALLUR
 ABDUL NASSAR,RANGE OFFICER,KANHANGAD
 ANGEL CHACKO,FELICITATING THE OCASSION

 SULOCHANA T V , WARD MEMBER
 SANGEETHA.M.S
 RADHAKRISHAN C K,PROGRAMME OFFICER
 RAMACHANDRAN.K,SOCIAL FORESTRY OFFICER
 BHASKARAN VELLURMEGHA MURALIDHARAN IN A DISCUSSION

Thursday, May 23, 2013

International Biodiversity Day observed-May 22

   
    A pledge to protect biodiversity was taken and a discussion about enriching the biodiversity of the campus was conducted in the school campus today on 22/05/2013.The NSS unit was observing the International Biodiversity Day (May 22)in collaboration with the Bhoomithrasena Club.
    Hareendranathan.P,Ayannur; an environmental enthusiast and a HSST of this school addressed the gathering and emphasised the fact that we have a responsiblity to enrich and sustain the biodiversity. Midhuna Shaji ,the voluteer captain welcomed the gathering .She pointed out that the biodiversity should be protected.Arjun .T.R extended a vote of thanks after presenting a plan of action by the unit involving the community for the year 2013-14.
    A Model Eco-friendly Village in collaboration with SHUCHITHWA MISSION ,KASARAGOD ; Harithavazhiyoram in collaboration with FOREST DEPARTMENT ,KERALA; Support Labhaprabha Project in collaboration with KSEB, Jalaayanam Kamballur in collaboration with CCDU,KERALA are the main projects to be completed  within six months.

Anand.R,the volunteer captain chaired the meeting.All the members of the unit participated.
Arjun .T.R presenting a plan  of action to protect biodiversity
                                          Students taking a pledge to protect biodiversity 

Monday, May 13, 2013

15/ 05/2013 നു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ്‌ ആരംഭിക്കുന്നു

15/ 05/2013 നു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സ്‌ ആരംഭിക്കുന്നു .ഹുമാനിറ്റീസ്  ,സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ രാവിലെ 10 മണിക്കു സ്കൂളിൽ എത്തണം -പ്രിൻസി പ്പ ൽ