NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
അഭിനന്ദനങ്ങൾ -കമ്പല്ലൂർ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളിന് ഈ വർഷം(2016-17) നാഷണൽ സർവീസ് സ്‌കീം സംസ്ഥാന തല സ്‌പെഷൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ കെ എൻ മനോജ്‌കുമാർ സാറിനും സംസ്ഥാന തല വളന്റിയർക്കുള്ള അവാർഡ് കമ്പല്ലൂർ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യമായി നേടിയ സ്നേഹ റ്റി പി ക്കും . PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur..പുതിയ പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ ശ്രീ പ്രവീൺകുമാർ സാറിന് ആശംസകൾ .*****
NEWS TODAY

Sunday, March 25, 2012

ECO NEWS


ÎáGçJÞ¿í ØáÙãJí
®Øí. ØÙÈ

tory Dated: Thursday, March 29, 2012 10:28 hrs IST 

We are indebted to  http://www.manoramaonline.com for this news item

ÍfcÕcÕØÞÏ¢ ÉáùLUáK ÉÞÝíÕØíÄáAZ ¥ÈÕÇßÏÞÃí. ¥ÄßæÜÞKÞÏ ÎáGçJÞ¿ßÈí µÞÜÞÕØíÅÞ ÕcÄßÏÞÈæJ æºùáAÞX µÝßÏáæÎKí §LcX ·çÕ×µV. µWAJÞ ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ ÌØÌí ºìÇøßÏᢠµâGøáÎÞÃí ÉÀÈ¢ È¿JßÏÄí.

¥LøàfJßW ÈßKí ÙøßÄ·ãÙÕÞĵÎÞÏ µÞVÌYÁçÏÞµíèØÁßæÈ ¦·ßøâ 溇ÞX ÎáGçJÞ¿ßæXù µÈ¢ µáùE ØíÄøJßÈí ¯ÝáοBí ÖµíÄßÏáæIKá æÄ{ßEá.

¦·ßøâ 溇áK ¨ µÞVÌYÁçÏÞµíèØÁßæÈ ¥çÄ øàÄßÏßW çÖ~øß‚á ÕÏíAáµÏᢠµÞVÌY ÌÙßV·ÎÈ (emission) ÕáÎÞÏß ÌtæMG ÉÞøßØíÅßÄßµ dÉÖíÈBZ ©IÞµÞJ ÄøJßW ¨ ÕÞÄçµÞV¼í¼æJ ËÜdÉÆÎÞÏ ÎÞV·JßÜâæ¿ ÉáùL{áµÏᢠ溇áKá.

ÎáGçJÞ¿ßÈí ÎâKá ÉÞ{ßµ{áIí. µcâGßAßZ ®K Éáù¢ÉÞ{ß, µÞWØc¢ ¥¿BßÏ ÎßÈáØÎáU ²øá ÎicÉÞ{ß, ²øá ¦LøÉÞ{ß øIÞÎæJÏᢠÎâKÞÎæJÏᢠÉÞ{ß µÞWØc¢ µÞVÌçÃxáÎÞÏß ÌtæMG ÎÞ¢ØcÈÞøáµZ ¥¿BßÏÄÞÃí.

çÄÞ¿ßÈá æÄÞGáÄÞæÝÏÞÏß µÞÃáK ØíÄø¢ Èâùá èÎçdµÞÎàxV ÎÞdÄ¢ µÈÎáUÄÞÃí. ØíÄøæJ µcâGßAß{ßW ÈßKá çÕVæÉ¿áJáK dÉdµßÏ ¥dÄ ®{áMΈ. µÞVÌYÁçÏÞµíèØÁßæÈ ¦·ßøâ 溇ÞX ©ÉçÏÞ·ßAÞÈÞÏß ÎáGçJÞ¿ßW ÈßKᢠØíÄøæJ çÕVÄßøßæ‚¿áAÞX ²øá ÆáVÌÜÎÞÏ ¦ØßÁßæÈ ·çÕ×µV ©ÉçÏÞ·ß‚á.

ÕcÞÕØÞÏßµÞ¿ßØíÅÞÈJßW ¨ dÉdµßÏ ØÞÇcÎÞAÞX ©ÉµøÃB{áæ¿ ØÙÞÏ¢ ¦ÕÖcÎÞÏß ÕøáæÎKí ·çÕ×µV ºâIßAÞGß.

®LÞÏÞÜᢠµÞVÌYèÁ³µíèØÁßæXù ¥{ÕßæÈ µáùÏíAÞX, ÎáG µÝß‚çÖ×¢ ÎáGçJÞ¿í ÕÞÏáÕáÎÞÏß ØOVAJßW ÕøJAÕßÇJßW ÉáùJß¿áµæÏCßÜᢠ溇ÃæÎKí ºìÇøß ÉùEá.

§aVÈÞ×ÃW ç¼ÃW ³Ëí ç·ïÞÌW ÕÞÎßBßÜÞÃí ¨ ÉÀÈ¢ dÉØßiàµøß‚ßøßAáKÄí.

No comments:

Post a Comment

Messages