NEWS

നമസ്തേ. TEAM KAMBALLUR GREETS YOU. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE http://www.facebook.com/nssghsskamballur
എന്‍ എസ് എസ് കമ്പല്ലൂര്‍ യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാവുകളെകുറിച്ച് സമഗ്രപഠനം തയ്യാറാക്കുന്നു.ഈസ്റ്റ്‌ എളേരി,വെസ്റ്റ്‌ എളേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാവുകള്‍ ആണ് ആദ്യപടിയില്‍ പഠനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തില്‍ കടുമേനി മുണ്ട്യക്കാവില്‍ ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചു .കാവിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ,സസ്യങ്ങള്‍,ചെറുജീവികള്‍,പക്ഷികള്‍,കാവുകള്‍ പരിസ്ഥിതിയില്‍ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം,വിസ്തീര്‍ണ്ണം,സംരക്ഷണ൦ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം പഠനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.വിശദമായ ഡാറ്റബാങ്കും തയ്യാറാക്കും.വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME 2016,GHSS KAMBALLUR- A proposal has been received from ERUDO ,KANNUR to conduct spoken english training in GHSS KAMBALLUR in association with the NSS UNIT using the IT facilities in the campus providing an online environment icluding virtual classrooms.The demo phase which is to begin next week ,will consist of free training for 5 hours.Those selected after the demo phase can continue the course for 30 hours on a nominal payment.The classes will be conducted on holidays at a negotiable time schedule.The PTA of GHSS KAMBALLUR has consented to facilitate and monitor the programme. Interested plus one applicants and plus two students of GHSS KAMBALLUR can register their names now here in the comment box itself or send THEIR NAME AND PHONE NUMBER THROUGH SMS to 9447739033.Only ten applicants will be accomodated in the demo phase after a selection procedure . For details pls contact us in the phone number given. PLS VISIT OUR FACEBOOK PAGE -www.facebook.com/nssghsskamballur
NEWS TODAY

Sunday, March 25, 2012

ECO NEWS


ÎáGçJÞ¿í ØáÙãJí
®Øí. ØÙÈ

tory Dated: Thursday, March 29, 2012 10:28 hrs IST 

We are indebted to  http://www.manoramaonline.com for this news item

ÍfcÕcÕØÞÏ¢ ÉáùLUáK ÉÞÝíÕØíÄáAZ ¥ÈÕÇßÏÞÃí. ¥ÄßæÜÞKÞÏ ÎáGçJÞ¿ßÈí µÞÜÞÕØíÅÞ ÕcÄßÏÞÈæJ æºùáAÞX µÝßÏáæÎKí §LcX ·çÕ×µV. µWAJÞ ØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜ ÌØÌí ºìÇøßÏᢠµâGøáÎÞÃí ÉÀÈ¢ È¿JßÏÄí.

¥LøàfJßW ÈßKí ÙøßÄ·ãÙÕÞĵÎÞÏ µÞVÌYÁçÏÞµíèØÁßæÈ ¦·ßøâ 溇ÞX ÎáGçJÞ¿ßæXù µÈ¢ µáùE ØíÄøJßÈí ¯ÝáοBí ÖµíÄßÏáæIKá æÄ{ßEá.

¦·ßøâ 溇áK ¨ µÞVÌYÁçÏÞµíèØÁßæÈ ¥çÄ øàÄßÏßW çÖ~øß‚á ÕÏíAáµÏᢠµÞVÌY ÌÙßV·ÎÈ (emission) ÕáÎÞÏß ÌtæMG ÉÞøßØíÅßÄßµ dÉÖíÈBZ ©IÞµÞJ ÄøJßW ¨ ÕÞÄçµÞV¼í¼æJ ËÜdÉÆÎÞÏ ÎÞV·JßÜâæ¿ ÉáùL{áµÏᢠ溇áKá.

ÎáGçJÞ¿ßÈí ÎâKá ÉÞ{ßµ{áIí. µcâGßAßZ ®K Éáù¢ÉÞ{ß, µÞWØc¢ ¥¿BßÏ ÎßÈáØÎáU ²øá ÎicÉÞ{ß, ²øá ¦LøÉÞ{ß øIÞÎæJÏᢠÎâKÞÎæJÏᢠÉÞ{ß µÞWØc¢ µÞVÌçÃxáÎÞÏß ÌtæMG ÎÞ¢ØcÈÞøáµZ ¥¿BßÏÄÞÃí.

çÄÞ¿ßÈá æÄÞGáÄÞæÝÏÞÏß µÞÃáK ØíÄø¢ Èâùá èÎçdµÞÎàxV ÎÞdÄ¢ µÈÎáUÄÞÃí. ØíÄøæJ µcâGßAß{ßW ÈßKá çÕVæÉ¿áJáK dÉdµßÏ ¥dÄ ®{áMΈ. µÞVÌYÁçÏÞµíèØÁßæÈ ¦·ßøâ 溇ÞX ©ÉçÏÞ·ßAÞÈÞÏß ÎáGçJÞ¿ßW ÈßKᢠØíÄøæJ çÕVÄßøßæ‚¿áAÞX ²øá ÆáVÌÜÎÞÏ ¦ØßÁßæÈ ·çÕ×µV ©ÉçÏÞ·ß‚á.

ÕcÞÕØÞÏßµÞ¿ßØíÅÞÈJßW ¨ dÉdµßÏ ØÞÇcÎÞAÞX ©ÉµøÃB{áæ¿ ØÙÞÏ¢ ¦ÕÖcÎÞÏß ÕøáæÎKí ·çÕ×µV ºâIßAÞGß.

®LÞÏÞÜᢠµÞVÌYèÁ³µíèØÁßæXù ¥{ÕßæÈ µáùÏíAÞX, ÎáG µÝß‚çÖ×¢ ÎáGçJÞ¿í ÕÞÏáÕáÎÞÏß ØOVAJßW ÕøJAÕßÇJßW ÉáùJß¿áµæÏCßÜᢠ溇ÃæÎKí ºìÇøß ÉùEá.

§aVÈÞ×ÃW ç¼ÃW ³Ëí ç·ïÞÌW ÕÞÎßBßÜÞÃí ¨ ÉÀÈ¢ dÉØßiàµøß‚ßøßAáKÄí.

No comments:

Post a Comment

Messages